Under et møte i Feiring arbeiderlag torsdag 1.november, ble Kjell Arne Melby tildelt æresmedlemskap i Arbeiderpartiet. Kjell Arne har vært aktivt medlem i Arbeiderpartiet i over 70 år! Han har sittet både i Feiring kommunestyre og Eidsvoll kommunestyre, og har i flere perioder vært leder i Feiring arbeiderlag, hvor han fortsatt er aktiv medlem.

I begrunnelsen står det blant annet: «Kjell Arne Melbys politiske innsats for både bygda si og kommunen, hans evne til å ta lederansvar, samt være lagspiller og fronte sosialdemokratiske verdier, er formidabel». Der trekkes også fram Kjell Arnes innsats for å få LHL til å etablere seg i Feiring, for ungdomskolen og for Feiring aldershjem.

Torsdag ble veteranen hedret med marsipankake, blomster, gave og godord fra leder i Akershus Arbeiderparti, Sverre Myrli.

Feiringregjeringa gratulerer og takker også Kjell Arne for innsatsen i bygda og i kommunen!

Sverre Myrli, leder i Akershus Ap, overrekker blomster og et glassfat til æresmedlem Kjell Arne Melby.
De tilstedeværende under torsdagens arrangement fikk en smak av æreskaka.
Kjell Arne (85) er fortsatt en av Feiring arbeiderlags mest aktive medlemmer.