Skoler og skolepolitikk blir tema når Feiring Pensjonistforening har åpent møte på Fløygir førstkommende onsdag 7. november kl.18.

Hanne Jevnaker holder foredrag om betydningen av nærmiljøskole i et bygdesamfunn. Hanne, som i mange år har vært lærer og assisterende rektor ved Feiring skole, driver nå firmaet «Liv laga – arbeid i små skoler» og reiser land og strand rundt og holder kurs og foredrag. Hun tilbyr veiledning, foredrag og kurs for små skoler og bygdesamfunn rundt om i Norge. Gjennom sin rolle i Landslaget for nærmiljøskolen har Hanne vært medforfatter av boka «Nærmiljøskoler og aldersblanding». Hanne sier at skoleutvikling og bygdeutvikling henger godt sammen og har god erfaring med at skole og nærmiljø samarbeider om utvikling i bygda – til det beste for elevenes læring.

På møtet onsdag blir det som vanlig mat og kaffe og utlodning, og alle er hjertelig velkommen.

Hanne har reist mange steder i Norge for å dele kunnskap om småskoler. Her på ferja på vei til en skole i Nord-Norge.