Formiddagstreff på Feiring Bedehus onsdag 28.11. kl 12.00.
Gjester: Berit Vetland – Marit Melberg – og Asbjørn Nerbø.
Servering – utlodning.
Hjertelig velkommen til en hyggestund på bedehuset!
Arr.:  Feiring Indremisjon