Gården Lium har stått tom i noen år, etter at Vidar Svendby og Mali Sletner kjøpte den i 2016. Nå blir det «lys i glasa» igjen, når det gjenoppstår som et hjem for fire ungdommer under barnevernets omsorg.

-Jeg vil skape et godt og trygt sted for ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Et sted hvor de føler seg hjemme, et sted hvor de kan utvikle seg i trygge rammer, sier Linda Gulbrandsen.  Linda er bosatt i Feiring, er utdannet spesialpedagog, og har i flere år vært beredskapshjem for barnevernet. -Jeg la merke til at Lium gård sto tom, og begynte å sysle med en drøm jeg har hatt. Jeg kom i prat med Mali, som var enig i at stedet kunne egne seg for et slikt formål. Linda, Mali og Vidar dannet et aksjeselskap, Lium Gård Omsorg AS, og så var prosessen i gang.

Lium gård ligger i sør-Feiring med fin utstikt over Mjøsa.

Gårdsarbeid og samhandling med dyr

På laget fikk Linda med seg sin mangeårige kollega fra Feiring skole, Hanne Jevnaker. Sammen gikk de løs på den lange og krevende prosessen for å bli godkjent som barnevernsinstitusjon. I november 2018 fikk Lium Omsorg godkjenning for å etablere en liten, privat barnevernsinstitusjon i Feiring. Lium er godkjent for fire plasser for ungdom i alderen 13 til 18 år. Huset blir heldøgnsbemannet.

Vi har stor tro på at gårdsarbeid og samhandling med dyr motiverer og gir verdifull erfaring i mestring, omsorg og ansvar

De som skal jobbe på Lium omsorg er allerede ansatt, og vil utgjøre et team med mangfoldig og relevant faglig kompetanse. I tillegg til Linda og Hanne som er pedagoger, består teamet av en barne- og ungdomsarbeider, to barnevernspedagoger, en sosionom, en miljøarbeider,  samt en ressursperson med lang erfaring med dyrehold og gårdsdrift tilknyttet Vidar og Malis gård Jørnstuen Årnes.  -Vi har stor tro på at gårdsarbeid og samhandling med dyr motiverer og gir verdifull erfaring i mestring, omsorg og ansvar. For å lære mer om dette har Linda og Hanne har tatt kurs i temaet NMBU på Ås i høst. På Lium skal det være hunder og høner, mens det på Jørnstuen er hester og sauer.

Linda og Hanne gleder seg til å fylle Lium med ungdommer og ansatte.

Alternativ opplæring

I tillegg til å være en barnevernsinstitusjon, tilbyr Lium Gård også en alternativ opplæringsarena.  -Ungdommene er jo i skolepliktig alder, men mange sliter med skolefaglige utfordringer og motivasjonsproblemer. Vi tilbyr derfor alternativ undervisning og tett oppfølging, et tilbud som også kan komme andre ungdommer til gode. Ungdomsskolene på Skreia, i Hurdal og Eidsvoll har vist interesse for opplegget, så det kan hende Lium blir opplæringsarena for flere enn de fire fastboende, 1-2 dager i uka.

Et hjem fritt for institusjonspreg

Parallellt med søknader, møter og befaringer, har de to driftige damene jobbet med å gjøre huset klart. -Ungdommene som kommer til oss skal oppleve at det ligger tanker og omhu bak interiør og innredning. De skal kjenne at det er viktig for oss at de trives, sier Hanne og Linda. Ungdommene og de ansatte tilbys et hus med hjemlig preg, samtidig som det er funksjonelt som institusjon. I 2 etg. er det fire store, lyse beboer-rom med særpreg og ungdommelig stil, i tillegg til to bad og et vaktrom. Nede er det et koselig kjøkken, spisestue, stue og vaktrom/kontor, og i kjelleren er det vaskerom, personal-bad og besøksrom.

Ungdommene tilbys store rom med utsikt mot Mjøsa.

 

Rommene på Lium står klare til å ta i mot ungdommene.

Inkludering, respekt, ansvar

Det er en drøm som nå går i oppfyllelse for Linda. I løpet av årene som beredskapshjem har hun med tungt hjerte måttet sende mange av «sine» ungdommer til institusjoner hun mener ikke er egnet. -Jeg har fått mange gode innspill fra ungdommen om hva som er viktig for dem. Jeg er overbevist om at Lium kan tilby et alternativ til det vanlige institusjonslivet som gjør at de får et stabilt og godt sted å vokse opp. Her på Lium skal vi møte ungdommene på en løsningsfokusert måte, og tar utgangspunkt i det som fungerer godt for den enkelte. Kjerneverdiene våre er inkludering, respekt og ansvar. Her står mestring, positiv psykologi og relasjonsbygging i fokus, sier Linda, som også legger til at Liums beliggenhet ved Mjøsa og skogen gir et godt utgangspunkt for læring og rekreasjon. -Og så håper vi jo at Feiring tar godt i mot ungdommene og at de får oppleve å være en del av fellesskapet vi sjøl er en del av her i bygda, avslutter Linda og Hanne, som håper å være i gang på nyåret.

Les mer om Lium Gård Omsorg her