Torsdag 20.desember kl. 19 blir det musikalsk førjulsstund i kjerka! Terje prest leder oss gjennom et program med mange lokale krefter. Blant annet får vi høre vokalgruppa Bris og Karins to stuntkor. Vi skal også få høre den nystarta mannsgruppa Røst, i tillegg til flere lokale, talentfulle sangere. Lilly Lauten, kapellan i Råholt kirke bidrar også musikalsk, og elever fra ungdomstrinnet leser juleevangeliet. Det blir også allsang!

Gratis inngang. Kollekt til inntekt for sang- og musikkaktivitet i Feiring kirke.

Hjertelig velkommen!