Det fjortende Feiringtinget avholdes på Fløygir søndag 27.januar kl. 18.00.

Quizkvelder, akedag, midtsommer-Feiring, julemarked, lobbyvirksomhet på Stortinget – lista over hva Feiringregjeringa har holdt på med i 2018 er lang, og vi vil gjerne fortelle deg mer – kom på Feiringtinget!

Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte, hvor alle bygdas innbyggere og andre interesserte er velkommen! Her tar vi opp saker som angår oss alle, ser tilbake på året som er gått og skisserer veien videre for at Feiring fortsatt skal være et trivelig sted å bo.

Årsmøte i Feiring ungdomslag avholdes umiddelbart etter Feiringtinget.

Saker som ønskes tatt opp på Feiringtinget eller på Feiring ungdomslags årsmøte, må være oss i hende innen 20.januar, på e-post info@feiring.info.

Ønsker du å engasjere deg? Vi har plass til deg i PR-departementet, kulturdepartementet og ungdomslaget! Ta kontakt med Eldri i valgkomiteen, 97734631, eldri.berger@gmail.com

Saksliste for Feiringtinget 2019

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 • Årsberetning fra departementene og planer framover. Innspill og spørsmål fra salen.
 • Kaffe/pause
 • Regnskap for Feiringregjeringa og Fløygir
 • Drift av Fløygir
 • Valg

Slutt ca. kl. 20.00

Saksliste for årsmøte i Feiring ungdomslag (avholdes umiddelbart etter Feiringtinget)

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 • Godkjenning av årsberetning og regnskap
 • Valg