Sprell levende er et av Feiring menighet sine trosopplæringstilbud, en slags «søndagsskole» rett etter skoletid på tirsdager, for 1-6 klasse.

Sprell levende starter opp igjen etter nyttår, og har følgende datoer framover:

Tirsdag 22.januar
Tirsdag 5.mars
Tirsdag 2.april
Tirsdag 14.mai
Søndag 14.april – Gudstjeneste med palmer og esel
Søndag 16.juni – Fellesgudstjeneste på Bygdetunet

Opplegget er: En av lederne henter barna på skolen (NB! Husk å si i fra på SFO) og går bort til Fløygir. Program: mat, bibelfortelling, sang,  lek, formingsaktivitet. Foresatte kan hente barna på Fløygir fra 16.30, eller de går hjem på egen hånd, seinest kl. 17.00.

Ledere er prest Terje Kjølsvik, organist Karin, trosopplærer Kristin V. Thoresen, medlemmer i Menighetsrådet.

-Vi sender ut denne invitasjonen til de som er i våre registre, døpte og tilhørende. Hvis du veit om noen som ikke har fått invitasjon, be dem gjerne med, det er plass til alle, sier trosopplærer Kristin V. Thoresen

Kontaktinfo tlf. 48895151 (Kristin)