Årsmøte i Feiring Jernverks Venner avholdes på Fløygir, 28. januar kl 19.00.

Feiring jernverks venner, eller «Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St.Pauls gruve og vært drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det såkalte Lysthuset.

Du er hjertelig velkommen til å bli med i venneforeningen! Ta kontakt med leder Marit B. Sveen, telefon 92219973.

AGENDA for årsmøtet

1.       Godkjennelse av innkalling

2.       Valg av møteleder

3.       Valg av referent

4.       Valg av to personer til signering av protokoll

5.       Årsmelding

6.       Årsregnskap

7.       Valg av styremedlemmer

8.       Valg av ett medlem til valgkomiteen

Med vennlig hilsen

Styret i Feiring Jernverks Venner