Søndag 27.januar går FILs skitur til Bjørndalshytta. Vertskapet er Kristin og Sjur Bjørndal. Hytta ligger i nordenden av Store Byua. Dersom en kommer nord- eller sørfra på Rynesvegen (Minnesund), gå ca. 200 m opp i oppkjørt veg vis á vis Sørenden av Vesle Byua for å komme til hytta. Markadatabasen viser når skiløypene sist er kjørt.  Pr 23/1 har det ikke vært nok snø til å kjøre opp skiløype fra Bjørndal til Byua. Løypetraseen ligger ikke i Markadatabasen da denne løypa tidligere har blitt kjørt opp av og til.