Ordinært årsmøte og en etterfølgende drøfting av foreningens oppgaver og aktiviteter står på programmet når Feiring Pensjonistforening har møte på Fløygir onsdag 6. februar kl. 18.00.

Aller først blir det sang og musikk ved to av Feirings kulturskolelever, Tomine Hagen og Nora Ekornholmen.

Det ordinære årsmøtet vil inneholde vanlige saker med årsberetning, regnskap, budsjett, arbeidsplan og valg. Foreningen har god aktivitet, bra økonomi og 82 medlemmer ved årsskiftet. Det er en netto økning på ti medlemmer fra i fjor.
  Etter kaffepause ønsker styret en drøfting av oppgaver og aktiviteter foreningen skal prioritere. Bør det bli flere turer, flere møter eller andre aktiviteter? Eller hva kan foreningen gjøre for å være en større ressurs for bygda? Mange mener at fastlegeordningen er i en krise, og på møtet vil styret stille spørsmål om dine erfaringer med fastlegeordningen.
   – Møt opp og delta i årsmøtet. Nye medlemmer ønskes spesielt velkommen, sier styreleder Hans Ekornholmen.