Formiddagstreff på Feiring Bedehus onsdag 30.januar kl. 12.00.
Besøk av Fellesmusikken fra Råholt.
Bevertning – utlodning.
Alle hjertelig velkommen.
Arr.:  Feiring Indremisjon