Feiring menighet inviterer alle i 3. og 4. trinn til å være Tårnagenter i kjerka!
 
Når: 9. og 10. februar
Hvor: Feiring kirke
 

I løpet av helgen skal vi se på mysterier og løse oppdrag i kirken. 
Lørdag er vi sammen fra kl. 16.00 – 19.00. Søndag spiser vi frokost i kirken kl. 9.00 og deltar på tårnagentgudstjeneste.
 
Alle er velkommen på Tårnagentgudstjeneste søndag 10. februar kl. 11.00.
 
Er det behov for noen form for tilrettelegging, gi beskjed ved påmelding!  
Påmelding innen 8. februar til sms.: 48895151, eller e-post: kristin@eidsvoll.kirken.no
 
Hemmelig hilsen Terje prest, Karin organist og Kristin trosopplærer
Eidsvoll, Langset, Feiring og Hurdal