Det ble stående applaus på årsmøtet for Feiring Jernverks Venner (FJV), da Marit Brodshaug Sveen ble takket av for sin enestående innsats som leder gjennom 16 år. Rannveig Finsen ble valgt til ny leder.

-Marit har vært en pådriver og inspirator, og hun har ikke vært redd for å tenke stort og sette høye mål. Marit sin idérikdom og arbeidskapasitet gjennom disse årene, har bidratt til at Feiring Jernverk, Lysthuset og St.Paulsgruve framstår som de viktige kulturminnene det er i dag, sa påtroppende leder, Rannveig Finsen.

Rannveig Finsen (t.v) ovetar stafettpinnen fra Marit Brodshaug Sveen, som har ledet Feiring Jernverks Venner i 16 år.

Arbeidsglede og entusiasme

Marit B. Sveen benyttet anledningen til å framheve at godt samarbeid i styret og med eksterne instanser, har gjort det til en meningsfull oppgave å sitte som leder gjennom alle disse årene. -Det har vært en arbeidsglede, kreativitet, entusiasme, kunnskapsformidling og lojalitet i styret, som har inspirert til videre arbeid, sa Marit, og la til at det beste er å oppleve publikums respons på det FJV har fått til. –Vi har skapt et levende kulturminne. Dette med hjelp av godt dugnadsarbeid fra svært mange, og med hjelp fra alle instanser vi har hatt kontakt med, alt fra enkeltpersoner til forvaltning, sa Marit. Også Marits ektemann, Jan Ivar, fikk sin velfortjente takk.

Samlet besøkstall for jernverk, lysthus og gruve var 1510 i 2018. Dette til  tross for at jernverkshelga måtte avlyses på grunn av tørken. 1 300 dugnastimer ble nedlagt i løpet av året.

FJV overrakte blomster og gave til Marit som takk for innsatsen.

Feiring Jernverks Venner har nå 94 medlemmer. Vil du bli medlem? Ta kontakt med kasserer Bjørn Aasen 90513790.

Gjenreisingen av Carsten Ankers lysthus på Kristenkollen i Feiring, er et av de store dugnadsprosjektene Feiring jernverks venner har gjennomført. Lysthuset ble åpnet i 2013, nøyaktig 200 år etter at Kronprins Christian Frederik skal ha besøkt sin venn Carsten Anker nettopp her.

Det nye styret som nå skal videreføre FJV sitt arbeid er:

Leder:         Rannveig Finsen
Nestleder:    Åse Karin Nerbø
Kasserer: Bjørn Aasen

Styremedlem: Kjetil Hammerstad
Styremedlem: Solveig Dahl
Styremedlem: Esben Jettestad
Styremedlem: Erik Hoel Skjønhaug
Styremedlem: Berit Saxhaug
Styremedlem: Kåre Limbodal
Varamedlem:    Mette Brekke