Søndag 27.januar gikk det det fjortende Feiringtinget av stabelen. De frammøtte fikk høre om et svært aktivt år for Feiringregjeringa, som spenner fra et utall kulturelle arrangementer og møteplasser, til aktiv lobbyvirksomhet på Stortinget.

-Vi mener det vi gjør er viktig. Å ha ein organisasjon som er anerkjent av politikerene og bygdefolket – er verdifullt fordi det gir oss mulighet til å påvirke i saker som angår bygda. Andre grender misunner oss dette, sa Feiringminister Torbjørn Ellingsen.
 

Elever fra Feiring skole sørget for en musikalsk åpning av Feiringtinget 2019, f.v Tomine, Ingrid, Karen Johanne (på bordet), Nora og Chanett.

Veg og videregående

I sin lokale variant av «State of the Union»-talen, prata ministeren om skole, veg, tomter og opprustning av Fløygir. Det er knytta stor forventning til planene om en videregående skole i Feiring, en prosess som heldigvis tok et steg i riktig retning i høst. -Å få en slik skole hit vil ha mye å si for folketallet i Feiring, for tomtepriser og arbeidsplasser, derfor har vi jobbet hardt med denne saken, sa Feiringministeren.

Høy aktivitet

Leder i Feiring ungdomslag, Tore Bjørnstad, fortalte at det i fjor ble holdt åpen fritids-og ungdomsklubb annenhver uke gjennom mesteparten av året, og framdriften med klubbrommet i 2.etg. Kulturminister Linda Gulbrandsen kan se tilbake på et aktivt kulturår, med Fløygir-quiz, julemarked og 4.dagsfest. PR-minister Tanja Brodshaug redegjorde for nettside, aktivitetskalender, sosiale medier, Feiringkalender m.m. Lisa Brodshaug viste fram feiring.info i ny og mer moderne drakt, som blant annet er tilrettelagt for visning på mobiltelefon.

Tanja Brodshaug takkes av etter tre år som PR-minister i Feiringregjeringa.

Vil du vite mer? Les referatet fra Feiringtinget her!

Trenger at alle bidrar

Valgkomiteen har jobbet hardt for å fylle arbeidsgruppene, og etter søndagens årsmøte står fortsatt PR-ministerjobben ledig. -Regjeringa treng folk, og folk må stille omatt. Me får lite gratis i Feiring, og treng at så mange som mogleg bidrar i styrer, på dugnader og som deltakarar og publikum.  Kjøp medlemskap og bruk tilboda som finnast, det holder inspirasjonen oppe hos de som driver på og legger ned stor dugnadsinnsats, oppfordra Feiringministeren.

Kjøp medlemskap og bruk tilbudene som finnes!

Feiringminister Torbjørn Ellingsen
Denne gjengen styrer skuta videre i 2019: Tore Bjørnstad, Hanne Jevnaker, Torbjørn Ellingsen, Linda Gulbrandsen og Sverre Limbodal.