Styret innkaller til årsmøte i Feiring idrettslag søndag 10. mars kl. 19.00 på Fløygir.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes til styret senest søndag 24. februar på epost hovedstyret@feiringil.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Feiring ILs hjemmeside www.feiringil.no og via Feiring ILs facebookgruppe.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen!

Med hilsen styret i FIL