Velkommen til vårmøte i regi av Feiring jernverks venner og Eidsvoll Historielag!

Torsdag 11. april kl. 19.00 samles vi på Fløygir for å høre Marit Brodshaug Sveen fortelle om bergmannsutdanningen gjennom 250 år.

Det blir også kulturelle innslag fra Jernverksteateret, musikkinnslag og diktlesning. Det blir mulig å få kjøpt lokalhistoriske bøker til en meget rimelig penge, i tillegg til de faste postene som kaffe og kaker.