Feiringregjeringa, FAU og Feiring ungdomslag inviterer til temakveld om rus på Fløygir 25. april 2019 kl 18.00.

Cecilie Haugland, ansatt på Lium Gård Omsorg, innleder. Cecilie er barnevernspedagog og har i mange år jobbet innen rus- og psykisk helse-relaterte områder med både ungdom og unge voksne. Cecilie vil orientere om fakta og forskning rundt ungdom og rus, og snakke om den viktige dialogen mellom foreldre og ungdom.

Cecilie Haugland

Forsamlingen deles i grupper og får temaer/aktuelle problemstillinger til diskusjon. For å legge til rette for gode drøftinger, setter vi sammen rene foreldre- og ungdomsgrupper hver for seg.

Målgruppe: foreldre og ungdom fra 7.trinn og oppover.

Vel møtt!