Fylkesveg 33 er stengt ved Byrudberga inntil videre. Eidsvoll kommune ønsker i den forbindelse å informere Feirings befolkning om følgende:

Hjemmesykepleie er stasjonert i Feiring, og brukere med hjemmetjenester vil få sine ordinære besøk. Ved behov for legevakt kontaktes Eidsvoll legevakt 116 117 eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Ordfører John-Erik Vika skriver på Facebook at Eidsvoll og Hurdal Røde Kors frakter medisiner båtvegen, og at nødetatene i nord og sør samarbeider.

Maren Erstad fra hjemmetjenesten tar i mot medisiner fra Hurdal og Eidsvoll Røde Kors i Årneslandet.
Foto: Anina Lauritsen