Det er formiddagstreff på Feiring bedehus onsdag 24. april kl 12.00.
Besøk av Frelsesarmeen Eidsvoll
Sang, musikk og andakt.
Servering, utlodning
Alle hjertelig velkommen!
Arr.:  Feiring Indremisjon