FAU ved Feiring skole ønsker alle hjertelig velkommen til 17. mai-Feiring! Vi feirer på tradisjonelt vis med barnetog og fest med aktiviteter og åpen kiosk på Fløygir.

Program for dagen
08.00: Vokalgruppa Røst synger ved Feiring kirke
11.00: Dørene åpnes på Fløygir
11.45: Samling ved Feiring skole, velkomst ved FAU-leder Eldri Berger Askeland
12.00: Tale for dagen ved Feiringminister Torbjørn Ellingsen
12.15: Barnetoget går fra skolen. Viken musikkforening spiller. Vi går ned ved Kommu’n, videre langs Fv 33 og opp Kjerkelinna til Feiring kirke.
Ca. 13.00: Familiegudstjeneste i Feiring kirke ved prest Terje Kjølsvik og organist Karin Melby Bjørnstad
Ca. 13.45: Program på Fløygir, se under.

  • Kiosk ved FAU
  • Leker for barn i alle aldre
  • Sang ved 3. og 4. trinn
  • Tale for dagen ved elever fra 8. trinn
  • Sang ved vokalgruppene Bris og Røst
  • Loddsalg og trekning

Vi tar Vipps og kontant i kiosk og loddsalg.

Tusen takk til Viken Musikkforening for korpsmusikk til 17.maitoget vårt!

Vi ønsker vi alle en hyggelig 17. mai!