Feiring jernverks venner inviterer til historisk vandring i vårt nærområde!

Lørdag 25. mai kan du bli med på en vandring i Julsruddalen med Jon-Olav Skjønhaug som kjentmann og guide.

Skjønhaug holdt nylig et foredrag om Julsruddalen på Carsten Ankers lysthus. I forlengelse av dette foredraget, ønsker han velkommen til å se dette området hvor det er så mange kulturminner.
I Julsruddalen har det vært både jernverk og landhandel, det er stort nettverk av merka stier og en fin gapahuk, «Dokneshuken».
Alle interesserte er velkommen til å være med på en tur som vil ta omlag 2 timer inkludert matpause i gapahuken. Jon-Olav vil fortelle undervegs.
Oppmøte kl. 11. Kjør ned Doknesgutua til merket parkering. Ta med matpakke og drikke. Godt skotøy anbefales da vandringen er på stier. Ingen påmelding.
Arr.: Feiring jernverks venner.