I fjor ble prisene for ferdsel langs Dalbekkvegen satt opp til kr. 100,- for enkelttur og kr. 1500,- for sesongkort. Flere reagerte på den forholdsvis kraftige prisøkningen.  Styret i Dalbekkvegen har nå besluttet å sette prisene ned, til kr. 75,- pr enkelttur og kr. 750,- for sesongkort.

Begrunnelsen for å sette prisene opp var at det er stor slitasje på veiene som følge av trafikken, og store behov for vedlikehold. -Dalbekkvegen er en privat skogsbilveg anlagt og vedlikeholdt av skogeiere i området, og vi er avhengig av inntekter for å kunne holde vegen åpen, sier leder for Dalbekkvegen, Kjell-Ola Dahl. Han minner om at de fleste andre skogsbilveier i Feiring er stengt med bom og lås for alminnelig ferdsel. -Årsaken til dette er at skogeierne prioriterer vegens primære formål, tømmerkjøring – og ikke ønsker slitasjen og dermed det økte vedlikeholdsbehovet og kostnadene som utstrakt bilkjøring fører med seg, sier Dahl. 

Til fots eller med sykkel kan du ferdes gratis på Dalbekkvegen. Kjører du motorisert, må du betale.  Foto: Skiforeningen/Eivind Molde

Dalbekkvegen er for mange i Feiring ei utfartsåre til bading, fisking, bærtur og rekreasjon, og også til kulturminnemerket Jernverket. Dessverre bidrar privatbilismen også til stor slitasje på vegen. – Vi er avhengig av at bilistene er med på spleiselaget ved å betale bompenger. Slik kan alle bidra til at Dalbekkvegen også i framtida blir en veg alle kan bruke for å komme seg ut i skogen, avslutter Kjell-Ola Dahl.