Etter nesten tre år med planlegging og søking av midler, kunne FAU endelig erklære Tufteparken Feiring for åpnet.

Parken har kostet rundt 600 000 kroner, og er fullfinansiert gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB (417 000), Gjensidigestiftelsen (164 000) og Toten Sparebank (25 000). Bente Furulund fra Sparebankstiftelsen DNB var til stede under åpningen. -Feiringene har vist at dere har ambisjoner, dugnadsånd og gjennomføringsevne, dette er kvaliteter vi verdsetter. Det er flott å se at parken er på plass og at vi har kunnet bidra til dette, sa Furulund.

Noe for ungdommene

Miriam Hagen i prosjektgruppa fortalte om at det hele begynte med en idédugnad blant lærerne på et seminar våren 2016. -Det var et ønske å lage noe i tilknytning til skolegården som var myntet på de eldre elevene, noe som kunne brukes både i undervisning og på fritida. Vi begynte å snuse på Tufteparken, som er noe av det beste som finnes innen utendørs treningsparker i Norge. FAU ble engasjert i saken, og ei prosjektgruppe har jobbet hardt med å få finanser og tillatelser i orden, innhente tilbud fra entreprenører og ordne alt det praktiske rundt etableringen av parken. Prosjektgruppa har bestått av Lisa Brodshaug, Kurt Skage, Miriam Hagen og Anne Olsby. Grunnarbeidene er utført av Vemund Svendby og Bjørn Dokken.

Du trenger heldigvis ikke være like sprek som Ole Herman Hegstad
for å bruke apparatene i Tufteparken!

-Parken er åpen for alle, og skal kunne brukes av alle. Snart kommer skilt med instruksjoner, og vi skal sende noen på kurs for å bli sertifiserte instruktører, sier Lisa Brodshaug. Det vil deretter bli satt opp kvelder med instruksjon i bruk av apparatene, i samarbeid med idrettslaget.

Njål Kristoffer har allerede tatt apparatene i bruk, og viser hvordan de kan brukes.

Hva er Tufteparken?

Tufteparken er en utendørs treningspark bestående av 9 grunnapparater i solide metallkonstruksjoner festet i betongelementer under bakken. Treningsparken og filosofien rundt er utviklet av turneren Lasse Tufte.

Tufteparken er en inkluderende sosial arena i like store grad som en treningspark, med et konsept utviklet slik at alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn. 

Fra Tufteparkens hjemmeside tufteparken.no