Feiringregjeringas barnevalg ble en dundrende suksess med nærmere 73% valgdeltakelse selv uten forhåndsstemming. Det viser et stort engasjement, noe vi også opplevde i valglokalet på Fløygir.

Valget ble tett og spennende. Til slutt ble det Daim-twisten som fikk flest stemmer med en enslig stemmes overvekt over Nougat Crisp. Sammen med Golden Tofee, var disse tre bitene de klart meste populære, uten at Feiring.info har fått noen kommentarer på hva som ligger bak.

Valgets klare taper er marsipan som fikk null stemmer og havnet under sperregrensa (og derfor ikke blir med i neste valg). Kanskje finner vi flere glade, marsipanelskende foreldre i Feiring i dag – som tenker at de da vil få favorittbiten for seg selv?

Målsettingen med dette barnevalget var å lære barn om hvordan et valg foregår på en ufarlig og morsom måte, at barn har et tilbud når de ikke får bli med foreldre inn i stemmeavlukket i voksenvalget og få barna til å dra med seg voksne til stemmelokalet. Om det skyldes barna vet vi ikke, men valgoppslutningen for voksne i Feiring ble nesten like god som barn. Hele 71% av Feringer brukte stemmeretten sin, det er langt over de andre kretsene i Eidsvoll kommune.

Takk til Tore for genial snekring og smarte løsninger, og tak til Hanne som stilte opp og gjennomførte valget. Dere er kjempeflinke!

Vi ses igjen om to år!