Etter et års pause, er det populære familiearrangementet Sau og skau tilbake, lørdag 28. september 2019, kl. 11-16.

Årets utgave er som et lite jubileum å regne. Det er 10.gang foreningene Feiring Sau og geit, Feiring skogeierlag og Feiring landbruksforening går sammen om å lage Sau og skau, et gratis, lavterskelarrangement for hele familien, med sauen og skauen i sentrum.

-Vi ønsker å sette fokus på hvordan jord- og skogbruk og dyrehold har betydning for bygda, samtidig som vi vil gi folk en lærerik og sosial bygdedag, sier Jan Kristen Brodshaug i arrangementskomiteen.

Ordfører John Erik Vika åpner arrangementet kl 12.00

Mye å se og oppleve under Sau og skau
Hopp i høyet!

Aktiviteter:

 • Arne Askeland – Motorsagkunstner. Skjærer ut 2 skulpturer som selges på slutten av dagen.
 • Sauegjeting med hund: Mina Sjuve Klaseie viser frem Prikkens kunster
 • Traktorutstilling, nye og gamle!
 • «Mekkehjørne» – Disserud Fjøs og Maskin stiller med gamle gressklippere eller motorsager som kan demonteres og settes sammen på kreative måter!
 • Saueutstilling med alle sauerasene som finnes i Feiring
 • Skogutstyr, oppsetting av gammeldags skigard
 • Skytebane v/Feiring jeger og fiskerforening
 • Toving, mulighet for å tove sitt eget sitteunderlag
 • Spinning av ullgarn
 • Eksteriørbedømming av sau
 • Snekring av fuglekasser
 • Hopping i høyet
 • Matservering: Fårikål. Får fra Feiring, kål fra Toten.
 • Salg av grønnsaker og honning fra Feiring

9.trinn har kafé med sveler, kaffe og mineralvann.

Fårikål hører med på Sau og skau

·