Trafikksikkerhet skal stå i fokus i et møte på Fløygir førstkommende onsdag, 2. oktober kl. 18.00. Det er tidligere trafikklærer Kerstin Bråten fra Minnesund som kåserer, og hun vil ta for seg mange viktige trafikale spørsmål, sikkerhet i trafikken og ikke minst eldre og førerkort. Hun vil også gjerne svare på spørsmål.

Kerstin som nå er leder for Nordbygda Pensjonistforening, har vært trafikklærer i et langt yrkesliv. Hun har i 40 år ledet Eidsvoll Trafikkskole og i 14 år vært leder i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

Pensjonistforeningen i Feiring arrangerer det åpne møtet, og som vanlig blir det servering og utlodning. Møtet er også et treffpunkt for deg som vil slå av en prat.

Foto: forskning.no