Arbeidet med fjellsikring langs fv. 33 Feiringvegen er ferdig

I dag ble lysreguleringen fjernet på Fylkesveg 33 Feiringvegen og i løpet av onsdag 16.oktober fjernes også skiltet som viser manuell dirigering. Dette opplyser Elin Lied i Statens Vegvesen til feiring.info tirsdag ettermiddag.

Siden april i år har det pågått omfattende arbeid med fjellsikring nord for Byrud i Eidsvoll. Arbeidet har medført periodevis stenging av vegen, og påført brukerne av veien mye venting.

Les mer: Et ras for kreativiteten

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fra onsdag 16.oktober er det slutt på venting i Byrudberga.

Unødvendig belastning

-Vi er glad for at arbeidet er ferdig og at vi nå kan ferdes på tryggere veg. Likevel vil vi påpeke at vi syns denne prosessen har vært unødvendig belastende for innbyggerne i Feiring og de øvrige brukerne av vegstrekningen, sier Feiringminister Torbjørn Ellingen.

-Vi har levd med uforutsigbar stenging store deler av døgnet i mange måneder. I juli og deler av august, mens folk flest hadde ferie fra jobb og fritidsaktiviteter, var det stillstand i arbeidet. Manglende informasjon og stadig utsettelser av sluttdato, har gjort situasjonen ytterligere frustrerende, sier Ellingsen, som vil ta opp saken på neste møte i Vegforum for FV33, hvor Feiringregjeringa er representert.

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Åsmund Røseid, byggeleder, tlf.  990 40 133