Det skal handle om Redd Barna, og om store selskapers markedsføring  av morsmelkerstatning i fattige land, når pensjonistforeningen holder åpent møte på Fløygir onsdag 6. november kl. 18.00. 

Lisa Brodshaug er rådgiver i Redd Barna, og hun skal fortelle om sitt arbeid i organisasjonen. Lisa er en del av et team som jobber for å påvirke viktige beslutningstakere og store samfunnsaktører, mest her i Norge, men også internasjonalt, for at politikken som føres skal være bra for barn. 

Markedene i land i Asia oversvømmes av morsmelkerstatning.
Her er Lisa på befaring i et supermarked i Phnom Penh i Kambodsja.
Foto: Dag Mykland/Hacienda Film

Lisas fagområde er helse og ernæring. De siste tre årene har hun jobbet spesielt mye med problematikken rundt store selskapers aggressive markedsføring av morsmelkerstatning i fattige land, og dette har ført til spennende reiser til land som Kambodsja, Vietnam og Myanmar. 

Disse markedene oversvømmes av morsmelkerstatning, fortrenger amming, og setter dermed barns helse på spill. Vi får høre om hvordan Lisa og kolleger jobber opp mot Oljefondet for å få dem til å påvirke selskapene. Det er arbeid som kan skape store endringer for barns helse. 

Pensjonistforeningens møte er som vanlig åpent for alle. Det blir bevertning, utlodning og hyggelig samvær. Ikke-medlemmer er spesielt velkommen!

____