I høst kom det etterlengtede turkartet over Feiringåsen. Nå er karttavlene ferdig montert!

Som med det meste annet i bygda, er både kart og tavler blitt til ved velvillig dugnadsarbeid. Irene Arnesen Bjørndal og Aina Haarberg var primus motor for utarbeidelse av kartene, mens grunnarbeid og støping av fundamenter til karttavler har Jørn Brodshaug, Alf Skålerud og Kai Melby stått for. Kai har i tillegg skaffet stativer, produsert på Eidsvoll videregående skole.

Alf støper fundament for karttavle ved Dalbekkvegen

Geir Aasen og Bernt Bjørndal monterte søndag de ferdige karttavlene til fundamentene på fem steder i Feiring. Det er i Badstudalen, Nordgardsgrinda, Dalbekkbommen, Vangen og Øverbygda.

Bernt og Geir monterer karttavle
Få kjenner Feiringåsen bedre enn disse to damene, f.v. Irene A. Bjørndal og Aina Haarberg.

Det er det siste året også gjort en formidabel innsats med å sette opp skilter ute i skogen på Feiringåsen.

-Feiringåsen kan by på utallige turmuligheter. Vi håper kart og karttavler gjør at folk får lyst til å bruke de flotte skogsområdene, sier Irene.