På årsmøtet i september ble det valgt nytt styre i Feiring menighetsråd. Her takker det gamle styret for seg:

Etter mange fine og lærerike år i menighetsrådet, ønsker vi å takke for oss! Vi har truffet mange fine folk, både i bygda og utafor, og ikke minst fått mye ny kunnskap med oss videre. Vi takker for samarbeid og hyggelig møtepunkter, gjennom flere år. Takk for at vi har fått bidratt til viktig arbeid lokalt og nasjonalt, og selvfølgelig litt internasjonalt. 

Terje Prest med det avgåtte menighetsrådet, f.v Kari Flesvik, Åshild S.Flatmo, Bente Dahl, Maren Erstad, Kine Volle, Ellen Drtina, Knut Magne Torgunrud

Valget ble gjennomført i sept, og ca 43% av folka i Feiring stemte ved kirkevalget. Dette er markant økning fra 2015. Det er vi veldig glade for, for det viser at folk bryr seg. 
Nytt råd er på plass, og vi ønsker dem lykke til med nye og spennende utfordringer! 

Det nye styret består av Arne Limbodal (leder), Eirin Skålerud Leontin (nestleder), Anne Gro Vrålstad Brodshaug, Elsa Bjørnstad, Kenneth Flatmo, Thomas Sandviken