Vi har lagt bak oss et aktivt år. Med 121 betalende medlemmer har vi et godt grunnlag for å søke økonomisk støtte til aktivitet. Vi har søkt og fått penger både fra Eidsvoll kommune, Sparebankstiftelsen og FriFond. Dette kommer godt med i tillegg til alt frivillig arbeid som legges ned.

Klubb og teaterkafé

Vi har holdt fritidsklubb og ungdomsklubb gjennom hele året, med god hjelp fra foreldre som klubbvakter. I sommer var 4 jenter på teaterleiren Splæshcamp i Arendal, sponset av Frilynt, Feiring ungdomslag og Feiringregjeringa. I høst starta vi opp teateraktivitet med dans og manusskriving. Dette resulterte i en vellykket teaterkafé før jul med forestilling og åpen kafé. 35 barn og unge var i sving på og bak scena, samt i kiosk, billettluke etc., og 70 publikummere løste billett til forestillingen. Arrangementet innbrakte nærmere 8000 kr. til videre drift av klubben og huset vårt Fløygir.

Glimt fra teaterkafé på Fløygir 15.desember.

Teater og klubb i leiligheten

Vi har også jobbet med å omgjøre «Hyggerommet» til klubbrom. Det er en tidkrevende prosess, men det går framover! Branntrapp og branndør er nå på plass, og vi har fått midler til å utbedre bæring og gulv. Karcan og unga har malt et flott veggmaleri som vi skal få ferdig. I mellomtida har vi tatt i bruk leiligheten til teateraktivitet og ungdomsklubb, noe ungdommen ser ut til å trives med.

Veggmaleri på det som skal bli det nye klubbrommet

Vi takker alle som bidrar til at vi kan holde ungdomslaget og Fløygir i gang. Vi ser fram mot et aktivt år for barn og unge i Feiring i 2020!

Hilsen styret

Vil du bli medlem i Feiring ungdomslag?

Det koster kr. 50,- pr år. Betal enten med Vipps eller til konto, skriv navn adresse, e-post og fødselsdato i meldingsfeltet. Meld gjerne inn hele husstanden for å støtte laget!

Vipps: 507743. Kontonummer: 2050 06 08286