Tirsdag var rådmann, ordfører og kultursjef på besøk på Fløygir. Det var Feiringregjeringa som inviterte til møtet, som hadde til hensikt å gjøre kommunens representanter bedre kjent med frivilligheten i Feiring, særlig knytta til forsamlingshuset Fløygir. Med på møtet var også representanter for noen av brukerne av Fløygir.


F.v: Rådmann Knut Haugestad, Tore Bjørnstad (leder i Feiring ungdomslag), Anne Ekornholmen (leder i Feiring idrettslag), ordfører John-Erik Vika, Feiringminister Torbjørn Ellingsen, sektretær Hanne Jevnaker, Hans Ekornholmen (leder i Feiring pensjonistforening og Jernverkshelga), kultursjef Siv Krogh Østerholm.

Drøfting og konstruktive innspill

-Vi tok initiativ til møtet fordi vi ønsket å snakke med kommunen om hvordan det er å bo nord for Byrud, i utkanten av kommunen, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen. Han understreker at dette ikke var et møte for sutring, men først og fremst for konstruktive innspill til hvordan vi kan gjøre Feiring og Eidsvoll bedre. I det drøyt to timer lange møtet ble mange temaer drøftet, blant annet Fylkesvegen, skolen, aldershjemmet, og Fløygir. -Vi ønsket å belyse all dugnadsinnsatsen som legges ned i bygda generelt, men kanskje særlig knyttet til Fløygir, som drives uten noen form for fast økonomisk støtte fra kommunen, sier Ellingsen.

Det var full rulle med fritidsklubb på Fløygir da ordfører, rådmann og kultursjef var på besøk. Fritidsklubben er ett av mange tilbud som drives på dugnad i bygda.

Viktig å lytte

Ordfører John-Erik Vika satt pris på invitasjonen. -Vi ble bedre kjent med ildsjeler og ikke minst med omfanget av aktivitetene. Det koster å være ildsjel, og spesielt utfordrende blir det når avstanden til kommuneadministrasjonen og politikere blir lang. Dette tar jeg med meg i det videre arbeidet med frivilligheten i Eidsvoll, sa Vika etter møtet.

Feiringminister Ellingsen var fornøyd med møtet. -Vi opplevde det som et godt møte hvor kommunens representanter lyttet til hva vi hadde å si. Vi fikk skryt for å drive «anstendig lobbyvirksomhet», det tar vi til oss. Vi er opptatt av å ha et godt forhold til kommunens politikere og administrasjon, det tror vi at tjener oss i lengden, sier Feiringminister Torbjørn Ellingsen.