Feiringregjeringa går inn i sitt 15.år, og har ikke tenkt å gi seg. Søndag 26.januar avholdes det årlige Feiringtinget, hvor vi kommer sammen for å se tilbake på hva vi har oppnådd i året som er gått, og hva som venter framover. Vi velger også Feiringminister og mannskap til «departementene».

Kanskje er det din tur i til å ta i et ekstra tak for bygda i året som kommer? I Feiringregjeringa er det plass til alle. Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner eller evner. Det holder at du er opptatt av at Feiring skal være ei bygd det er bra å bo i, og kan vie litt av tida di til det! Er du nyinnflytter, kan engasjement i Feiringregjeringa gjøre det enklere å bli kjent med folk og bygda. Nye hoder er viktig for å tenke nye tanker og nye måter å gjøre ting på!

Mange av de sittende skal fortsette, men vi trenger noe mer mannskap til kulturdepartementet, PR-departementet og til styret i ungdomslaget.

Her er litt om hva arbeidsgruppene har jobbet med tidligere:

PR-departementet

Driver PR for arrangementer, aktiviteter og tiltak for å bygge godt omdømme for bygda. Drifter www.feiring.info og Feiring i sosiale medier. Eksempler på aktiviteter i året som gikk: Pynting i sentrum og på bruene, «skilt-moro», Feiringkalenderen og «Feiring Folkeblad». 2020 blir et spennende år for PR-departementet – vi skal jo vise fram bygda for potensielle elever og ansatte ved Feiring videregående skole!

Blomster i kassene er god PR for bygda

Kulturdepartementet

Sørger for et bredt utvalg av kulturaktiviteter i bygda, som konserter, julemarked, quiz og 4.dagsfest. Kulturdepartementet bidrar også under midtsommer-Feiring i Årneslandet.

Konsert under bjørka.

Feiring ungdomslag

Driver fritidsklubb og ungdomsklubb på Fløygir og holder huset i noenlunde orden.

Vi har et stort hus til disposisjon – la oss fylle det med aktivitet!

Ta kontakt med valgkomiteen

Tar du utfordringen? Ta kontakt med Eldri i valgkomiteen.