Feiring jernverks venner avholder årsmøte mandag 27.januar kl 19.00 på Fløygir.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker skal forslag til nye vedtekter behandles. Andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styret innen 19.januar.

Forslaget til nye vedtekter vil være tilgjengelige på www.jernverket.info fra mandag 13.januar. Eventuelt kan medlemmene henvende seg til styret og få tilsendt forslaget til nye vedtekter. E-post til styret: feiringjernverksvenner@gmail.com

Alle medlemmer ønskes vel møtt til årsmøte!

Feiring jernverks venner har som hovedoppgave å bevare kulturminnene Feiring jernverk, Lysthuset og St. Pauls gruve.