Det femtende Feiringtinget avholdes på Fløygir søndag 26.januar kl. 18.00.

Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte, hvor alle bygdas innbyggere og andre interesserte er velkommen. Her tar vi opp saker som angår oss alle, ser tilbake på året som er gått og skisserer veien videre for at Feiring fortsatt skal være et trivelig sted å bo. I år gir vi spesielt oppmerksomhet til Feiring videregående skole. Styreleder i Krokeidestiftelsen, Trond Solvang, kommer til Feiringtinget og forteller om planene.

Saker som ønskes tatt opp på Feiringtinget, må være oss i hende innen 20.januar, på e-post info@feiring.info.

Kanskje er det din tur til å ta i et tak for bygda i året som kommer? Vi har plass til deg i PR-departementet, kulturdepartementet og ungdomslaget! Ta kontakt med Eldri i valgkomiteen.

Program for Feiringtinget 2020

Underholdning

Informasjon om Feiring videregående skole v/Trond Solvang, styreleder i Krokeidestiftelsen

Årsmøtet starter.

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Årsberetning fra departementene og planer framover. Innspill og spørsmål fra salen.
  • Kaffepause
  • Regnskap for Feiringregjeringa og Fløygir
  • Drift av Fløygir
  • Valg

Slutt ca. kl. 20.00