Som sikkert de fleste i Feiring kjenner til, arbeides det målbevisst med å starte en videregående skole i de gamle lokalene til Feiringklinikken – Feiring videregående skole. Det som var utløsende for at skolen nå kan starte opp var at Stortinget bevilget tilskudd til internat og sosialmedisinsk støtteapparat til denne skolen i Statsbudsjettet for 2020.

Forhandlingene om en leieavtale med LHL er enda ikke signert, men partene er enig om hovedpunktene. Krokeidestiftelsen planlegger ut i fra at det blir drift fra høsten, siden skolens godkjenning går ut i år. Derfor vil det allerede denne uka gå ut annonser til en rekke av stillingene som skal besettes. Skolens hjemmeside www.feiring-vgs.no er også virksom innen kort tid.

De gamle lokalene til Feiringklinikken står snart klar til å ta i mot elever fra hele landet.

Åpen dag

Lena Lie (assisterende rektor) og Trond Iversen (rektor/daglig leder) ved Krokeide videregående skole i Bergen er sentrale i planleggingen. Neste uke vil de åpne det kommende skolebygget (Feiringklinikken) for potensielle elever og ansatte, samarbeidspartnere og andre gjennom å arrangere Åpen Dag på følgende tidspunkt:

Torsdag 13.februar kl 11:00, 13:00, 15:00 og 17:00

Fredag 14.februar kl 11:00, 13:00, 15:00 og 17:00

Lørdag 15.februar kl 11:00

Visuell profil er klar, og snart kommer nettsida for Feiring videregående skole.

Folkemøte og dugnad

Krokeideledelsen inviterer til folkemøte tirsdag 11.februar kl 18.00, i Feiringklinikkens gamle lokaler. -Hensikten er å gi konkret informasjon om planene for etablering av skolen, sier Lena Lie. De ønsker også å invitere de som har lyst til å med på litt dugnadsarbeid i bygget etter møtet på tirsdag, og onsdag fra 1700-1900. -Vi håper å få litt hjelp til å gjøre klart resepsjonsområdet, et hybelrom og et møterom, slik at de besøkende får et godt inntrykk av hva som vil møte elever og ansatte når de setter foten over dørstokken på Feiring videregående skole, sier Lie.

Feiringregjeringa oppfordrer små og store til å bli med på dugnaden for å vise at vi ønsker skolen velkommen til bygda!

Assisterende rektor ved Krokeide videregående skole, Lene Lie, og styreleder i Krokeidestiftelsen, Trond Solvang ved lokalene til den nye Feiring videregående skole.