Søndag 8.mars kl. 19, på Fløygir.

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg. Har du lyst til å være med i ei undergruppe, sitte i styret eller på andre måter bidra til aktiviteten i idrettslaget? Ta gjerne kontakt med valgkomiteen på epost!

Alle nødvendige årsmøtepapirer – årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og budsjett for 2020 – blir gjort tilgjengelig her på nettsidene innen 1. mars.

Alle medlemmer som fyller 15 år i løpet av 2020 har stemmerett på årsmøtet og er valgbare.

Hvis du har forslag du ønsker skal behandles på årsmøtet, må dette være sendt til styret på epost hovedstyret@feiringil.no innen 21. februar.

Feiring IL har oppdatert sin lovnorm i tråd med retningslinjene fra Norges Idrettsforbund. Den kan du lese her: Lovnorm for Feiring idrettslag 2020

Velkommen til årsmøte!