Årsmøte i Feiring Miniatyrskytterlag arrangeres på Valhall, torsdag 19.mars, kl.19:00.
Saker til årsmøte må være styret i hende innen 12.mars.
Hilsen styret.

Har du lyst til å drive med miniatyrskyting? Feiring miniatyrskytterlag har skyting hver torsdag kl. 18.30 på Valhall i Nord-Feiring, fram til påske.