Det er formiddagstreff på Feiring bedehus onsdag 26. februar kl. 12.00

Besøk av Fellesmusikken, Eidsvoll

Musikk – sang – andakt – bevertning –

Utlodning.  Alle hjertelig velkommen.

Arr. Feiring Indremisjon