Fredag 13.mars og lørdag 14.mars er det Åpen dag igjen på Feiring videregående skole. I den forbindelse ønskes hjelp til å lage og servere kaffe og vafler til de besøkende, kl. 10-12 på fredag, og kl. 12.30-14.30 på lørdag.

Kan du hjelpe til? Send sms til Torbjørn, telefon 90084050.

Utgifter til vaffelrøre vil bli refundert.

Les også: -Over all forventning

Bistår Krokeide

Feiringregjeringa bistår Krokeidestiftelsen/Krokeide videregående skole i etableringsfasen av Feiring videregående skole. Det er foreløpig ingen ansatte ved Feiring vgs., så Trond Iversen og Lena Lie, hhv. rektor og assisterende rektor ved Krokeide videregående skole i Bergen, setter stor pris på hjelpen fra bygda. Mange har allerede bidratt med dugnad i bygget, og PR-departementet jobber med markedsføring av skolen gjennom våre etablerte kanaler. Nettsida feiring-vgs.no er også laget på dugnad.

Spre budskapet!

-Uten elever blir det ingen oppstart, så hovedprioritet nå er å markedsføre skolen overfor potensielle elever, sier Trond Iversen. Feiringregjeringa har foreløpig nådd ut til over 50 000 personer via Facebook og Instagram. -Bruker du sosiale medier setter vi stor pris på om du bidrar med å like, dele eller kommentere på saker om Feiring vgs. Slik kan vi nå ut til mange mennesker om dette flotte tilbudet, sier PR-minister Lisa Brodshaug.

Åpen dag er åpen for alle som vil se og høre om skolen!

Lena Lie og Trond Iversen er takknemlig for hjelpa som kommer fra bygda i den kritiske etableringsfasen.

Forsidefoto: Millas Mat