Det er en spesiell situasjon i verden og landet vårt. Dette påvirker alle, også oss som bor i Feiring.

Barnehagen og skolen i bygda er nå stengt. Fritidsaktiviteter, møter og tilstelninger er avlyst, mange jobber hjemmefra. De av oss som er ansatt i helsevesenet har hendene fulle. Restriksjonene og unntakstilstanden kommer til å prege hverdagen vår i tida framover.

Eidsvoll kommune har pr. nå 7 bekreftede tilfeller av corona-smitte, og ca. 30 personer er i hjemmekarantene i påvente av prøvesvar. Les mer om Eidsvoll kommunes tiltak og beredskap her.

Når vi ser på lista over avlysninger, blir det tydelig for oss hvor mange møteplasser vi har i bygda vår hver uke. Mange mister sine sosiale arenaer når alt låses og lukkes. Feiringregjeringa oppfordrer alle til å ta godt vare på hverandre i ei utfordrende tid. Ei tekstmelding, en telefon, en prat over gjerdet eller en ekstra handlepose kan bety mye. Heldigvis har vi stor plass og tilgang på mye natur med mulighet for trening, rekreasjon og glede over våren som er i anmarsj.

Vi oppfordrer alle til å følge helserådene gitt av Folkehelseinstituttet.

Coop Prix Feiring og Disserud Fjøs og Maskin holder åpent med vanlige åpningstider.

Feiring idrettslag

Søndagens tur til Skreikampen er avlyst. Alle treninger i regi av Feiring idrettslag avlyst ut april. «Ut og gå – kaffe etterpå» er avlyst inntil videre.

Feiring menighet

Inntil videre er alle gudstjenester avlyst. Årsmøtet er utsatt og Spell Levende og konfirmantopplæring er avlyst. Kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd vil kunne gjennomføres, men med enkelte endringer. For mer informasjon, se www.eidsvoll.kirken.no

Feiring filmklubb

Filmvisninger søndag 15.mars er avlyst, og årsmøtet utsettes inntil videre.

Feiring ungdomslag

Ungdomsklubb og fritidsklubb avlyses inntil videre.

Fløygir-Quiz

Planlagt quiz 20.mars utgår.

Feiring videregående skole

Åpen dag fredag 13. og lørdag 14. er avlyst. Rektor Trond Iversen og ass.rektor Lena Lie vil imidlertid være tilstede i skolebygget (Feiringklinikken) fredag 13. mars fra kl 11:00 – 13:00. Det vil da være mulig for søkere/ foresatte/ andre interesserte som ønsker en samtale om tilbudet til den nye skolen. De er også tilgjengelig på telefon 400 09 141.

Håndarbeidsklubben

Setter strikkekveldene på vent inntil videre.

Feiring miniatyrskytterlag

Skytetreninger og årsmøte er satt på vent inntil videre.