Etter råd fra helsemyndighetene velger nå Feiring idrettslag å samle inn turbøkene som finnes i kasser ved ulike turmål i bygda. -Vi har konferert med kommunelegen som mener det kan være en potensiell kilde til smitte, og den risikoen tar vi naturligvis ikke, sier Kai Melby i Trim- og turgruppa. Han oppfordrer likevel til å oppsøke de mange flotte turmålene vi har i bygda, og ta de forhåndsregler som kreves i dagens situasjon.