Mange har sett at det nå skjer noe på det tidligere Aldershjemmet i Feiring. Det store bygget, som har stått tomt siden nedleggelsen i 2009, skal nå omgjøres til åtte omsorgsboliger. Vedtaket fra Eidsvoll kommunestyre har ligget der siden 2015, men endelig er altså spaden er satt i jorda!

Åtte omsorgsboliger

Bygget skal inneholde 8 enheter, som kan bli boliger til bygdas eldre og andre med omsorgsbehov. Leieinntekter og støtte fra Husbanken finansierer prosjektet.

-Dette er et positivt tilskudd til eldreomsorgen i bygda. De som ikke klarer seg i hus, men som heller ikke trenger å være på sykehjem, kan få en plass å bo nær slekta, og tettere på miljøet og vennene de kjenner, uttalte Feiringminister Torbjørn Ellingsen da saken ble omtalt av EUB i oktober 2018.

Byggejobben utføres av Bygg Service Innlandet. Ombygginga er beregnet til å ta omkring ett år. Vi kan derfor smått begynne å glede oss til å få se de etterlengtede lysa i glasa i 2021!

Les mer:

Den endeløse sagaen om Feiring aldershjem (Feiring Arbeiderlags Rune Bjerkestrand i EUB 30.08.2019)

Ingen vil bygge om Feiring aldershjem (EUB oktober 2018)

Feiring aldershjem blir omsorgsboliger (feiring.info 2015)

________________________________