Søknadene til elevplassene ved Feiring videregående skole er begynt å komme inn. Neste uke skal 15-20 personer formelt ansettes, og kandidater til rektorstillingen skal intervjues. -Vi er på full fart mot oppstart i august, sier Trond Iversen.

Det er en hektisk tid for Iversen og kompanjong Lena Lie. De to har det praktiske ansvaret for oppstarten av Feiring videregående skole, i tillegg til at de til daglig er rektor og assisterende rektor ved Krokeide videregående skole utenfor Bergen. Koronautfordringene gjør ikke arbeidet noe enklere. Iversen er likevel optimist, og gleder seg over alle steg mot åpning av skolen. En viktig milepæl er at avtalen med LHL om leieforholdet nå er på plass.

Mange vil jobbe ved skolen

Skolen mottok om lag 190 søknader på 20 stillinger. Iversen forteller at det var mange svært gode kandidater, og er glad for at han snart kan signere arbeidsavtale med 15-20 motiverte og dyktige ansatte som skal få Feiring videregående skole som sin nye arbeidsplass. Det kom 14 søknader til rektorstillingen, og aktuelle kandidater vil bli intervjuet neste uke.

Søknadsfrist 30.april

Det er mye som skal på plass de nærmeste ukene, som for eksempel IT-struktur, arbeidskontrakter, HMS-systemer og en del byråkratiske prosesser, for å nevne noe. Og det viktigste av alt: skolen må ha elever! Søknadsfristen er 30.april, og så langt er Iversen fornøyd. -Vi gleder oss over hver søknad vi får. Vi vet jo at det er et stort behov for et slikt tilbud. Det gjør inntrykk å lese søknadene og danne seg et bilde av mennesket som søker om skoleplass. Det er da vi skjønner at dette er et tilbud som trengs, sier Iversen.

Ingen ombygging første året

Det første året er det kun hotelldelen som skal tas i bruk, og det er derfor ikke behov for ombygging. Hotellrommene vil fungere som hybler, møterom blir klasserom, spisesalen vil fortsatt være spisesal, og svømmebasseng og gymsal vil selvsagt også brukes til sitt formål.

Åpent skolebygg i uke 17

Iversen og Lie er opptatt av å være tilgjengelige og å vise fram de flotte skolelokalene, og inviterer derfor de som er interessert til samtale og omvisning onsdag og lørdag i uke 17. -Vi har god plass og tar selvsagt hensyn myndighetenes krav om smittevern, forteller Trond Iversen. Les mer om åpen skole her.

Hva kan vi i Feiring bidra med?

Feiringregjeringa har vært en sterk bidragsyter til prosessen med å få skolen til bygda. Vi gjør også en jobb med markedsføring gjennom våre godt etablerte kanaler. -Det er veldig til hjelp om folk i bygda hjelper til å spre informasjon om skolen gjennom sine nettverk. Snakk med folk dette kan være aktuelt for, enten det er potensielle studenter og deres foreldre, folk du kjenner i skole- eller NAV-systemet. Lik og del saker om skolen i sosiale medier, oppfordrer PR-minister Lisa Brodshaug.