Kulturskolen har hatt desentralisert Kulturskoletilbud i Feiring i to år. De ønsker å opprettholde og utvide tilbudet i semesteret 20/21. Kulturskoletilbudet i Feiring foregår i SFOs åpningstid.

Individuell undervisning

Vi tilbyr individuell undervisning i fagene sang, cello, kornett og ukulele.

Gitar

Hvis det er over 6 elever som ønsker å spille gitar, vil kulturskolen sende enda en lærer til Feiring (i tillegg til cello og sangpedagog).

Kulturhjul

Kulturhjul er en time hvor barnet møter musikken gjennom sang, lek rytmelære og instrumental undervisning. De får oppleve ulike «hjul» hvor de får prøve instrumenter en periode for så å snu på hjulet og prøve et nytt. Dette for å legge et musikalsk grunnlag og hjelpe barnet på vei til å velge et instrument etter årets slutt. Visuell Kunst er også representert i hjulet. Kulturhjul egner seg for 1-3 klassetrinn.

Lærerne ved kulturskolen i Feiring: Hilde, Eivind og Kaja

Alle står selvfølgelig fritt til å ta andre instrumentvalg i Kulturskolen, men da må de påregne at undervisningen foregår i Badet Kulturtun i Eidsvoll.

Er dere usikre på om dere tar rett valg? Send mail til Rektor for Kulturskolen Kaja Aadne Thoresen på kaja.thoresen@eidsvoll.kommune.no  

Viktig: Alle som vil være med på Kulturhjulet eller instrumental undervisning må registrere seg i kulturskolens påmeldingssystem og registrer sitt ønske. Der kan du se alle tilbudene som finnes i kulturskolen i Eidsvoll, samt priser og vedtekter.