Til tross for en trasig skitursesong, med lite snø, dårlig vær og covid-19, ble likevel 5 av 9 hytteturer gjennomført, med til sammen 157 registrerte gjester.

Tradisjonen tro trekkes tre personer som får en påskjønnelse for turen i skiløypa. Vinnerne er:

  • Tursekk: Liv Bente Limbodal
  • Rumpetaske: Jan Sannerud
  • Termos (barnepremie): Martin Sjuve

FIL takker alle velvillige hytteeiere som stiller hyttene sine til disposisjon!

12-topper’n

11 voksne og 3 barn gjennomførte og leverte klippekort i fjorårets sesong av 12-topper’n. Det ble diplom til de voksne, og diplom og turkopper i premie til de 3 ungene som gjennomførte, Ivar Røise Saxhaug, Alfred Røise Saxhaug og Laurits Hansen Brodshaug. Kart og klippekort for inneværende sesong er til salgs på Coop Prix Feiring (kr. 100).

Skilting

Det er gjort en formidabel innsats med skilting og merking av turstier i Feiring-skauen det siste året. Kart-tavler er også kommet opp ved de vanligste utfartsstedene. Det har også vært arrangert en «bli-kjent-dugnad» med kvisting og merking av turstien mellom Fløyrud og Offsettjernet, samt en dugnad på Skreikampen hvor en iherdig gjeng blant annet bygget opp igjen varden.

Turkart over Feiring er til salgs på Coop Prix og Disserud Fjøs og Maskin for kr. 150. Inntektene går til drift og fornyelse av stinettet i Feiring-skauen.

Karttavle med trapp i Øverbygda, Nord-Feiring
Feiring IL trim -og tur-gruppe, f.v. Håkon Stefferud, Kai Melby, Irene A. Bjørndal, Leif Røise og Even Anders Tosterud.