Av Petter Osbak

Helt siden jeg ble gjort kjent med Kastfossen i Torgunrudelva har jeg vært nysgjerrig på om denne fossen kan konkurrere med Vesleelvfossen i Hurdal om å være den høyeste fossen i Akershus.

Ekspedisjon

Det er svært vanskelig å få inntrykk av fossens dimensjoner, siden adkomsten kun er fra oversiden. Man ser ikke hele fosseløpet. Jeg har tenkt at det hadde vært spennende å kunne komme til fossen fra nedsiden. Hver gang jeg har gått forbi har jeg lurt på om det finnes en mulighet for å følge elven oppover fra svingen i Torgunrudveien. Tidligere har jeg gjort noen spede forsøk, bare for å oppdage at terrenget er mildest talt utfordrende. Jeg har likevel ikke gitt opp, men tenkte det kunne vært lurt å være flere. Jeg foreslo turen for Ole Johan Aasen, og han var med på notene umiddelbart. Så hvorfor vente? Lørdag 11. juli 2020 la vi i vei.

Umulig å følge elveløpet

Tanken var å følge elveleiet oppover, men dette viste seg snart å være svært vanskelig. Vi arbeidet oss derfor opp lenger nord ved å følge ryggen i terrenget. Det var heller ingen «walk in the park», for det var stupbratt å gå der. Men vi er jo utstyrt med både armer og bein, og ved å klamre oss fast på det bratteste partiene kom vi oss etter hvert opp så vi så fossen fra nedsiden. Imidlertid befant vi oss nå 30 stupbratte meter over elven. Litt rekognosering på kanten av stupet avslørte en mulig rute ned, og Ole-Johan loste oss trygt ned. Da vi kom ned til elva var det relativt lett å komme seg innunder fossen. Og det var et mektig syn!

Er Kastfossefallet høyere enn 10 meter?

Hvorvidt fallet er større enn Vesleelvfossen skal være usagt. Men fallet der sies å være ti meter, og vil vil nok si at Kastfossen er betydelig høyere. Men hvordan skal høyden på en foss måles? Vi overlater dette til andre å vurdere. Etter behørig fotografering og dokumentasjon begynte klatringen opp. Vi valgte å fortsette vestover til vi møtte stien fra Jernverket. Da ble det en rolig tur ned igjen.

Dette var en heftig tur som kanskje ikke frister til gjentagelse, men det var virkelig moro å ha gjennomført den.

Fra starten, nederst ved parkeringen og det første møtet med elven
Vi måtte tidlig forlate elveløpet og kravle oss opp stupbratte lier.
Fossen åpenbarer seg 
Enda nærmere
Mosekledd stupbratt li hvor vi kom oss ned. Mosen kamuflerte store sprekker mellom steinblokkene, så det var viktig å kjenne etter om underlaget holdt før man satte ned foten.
Beviset! To stolte karer.
Tøff klatring opp igjen
På brua over fossen
Ruta