(Saken sto i Eidsvoll Ullensaker Blad 1.9.2020 og er skrevet av journalist Veronica Sletta)

Denne skolen hadde høyest karaktersnitt per avgangselev: – En gjeng med solid, fin ungdom

Hvert år kommer det statistikk på karaktersnitt avgangselever ved grunnskolen har. Den samme skolen har det høyeste snittet også i år.

Karaktersnittet kalles for grunnskolepoeng, og er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet til elever på 10. trinn. Dette danner grunnlaget for opptak til videregående skole.

Høyeste snitt

Av ungdomsskolene i vårt område er det Feiring skole som peker seg ut som den skolen med trinnet som har høyest snitt. De har gjennomsnittlig grunnskolepoeng på hele 49,1. Nesten en 5’er (karakter) i snitt. Det fordelt på 12 elever på trinnet.

– Det er selvfølgelig gledelig, og det er fint å tenke på at dette er resultatet etter 10 år her hos oss. Det viser at de sitter igjen med en god samling av kompetanse, sier rektor ved Feiring skole, Ingunn Holmstad Haukeland.

Feiring skole

– Solid, fin ungdom

Hun forteller om en fin gjeng med avgangselever.

– Det var en gjeng med solid, fin ungdom. En helt super gjeng, som også kom helt til finalen i Klassequizen på NRK. Det sier jo litt om at dette er ungdommer som gir av seg selv, sier rektoren.

Finalen ble det derimot ikke noe av, på grunn av koronasituasjonen.

 Man får et inntrykk av at miljøet på trinnet var godt.

– Vi har et godt miljø. Elevene våre føler en tilhørighet og blir sett. Det er viktig for at man trives på skolen, og elevundersøkelser tilsier at det gjør elevene ved Feiring skole, sier Holmstad Haukeland.

Rektor ved Feiring skole, Ingunn Holmstad Haukeland

– Kunne forutsees

Eidsvoll kommune har den skolen med best snitt og den med dårligst snitt av skolene i vårt område (full oversikt kan du se i sidesaken), basert på skolene som ikke er unntatt offentligheten.

– Først og fremst er det jo gledelig at snittet på grunnskolepoeng går opp (fra 39,1 til 40,9). Læringsresultater er noe Eidsvollskolen kontinuerlig jobber med å forbedre. Målet må jo være at elevene våre skal få ut sitt potensial, sier leder i Utdanningsforbundet i Eidsvoll, Morten F. Haugli., sier leder i Utdanningsforbundet i Eidsvoll, Morten F. Haugli.

Han er ikke overrasket over at Feiring skole leverer det resultatet de gjør.

– Det at Feiring skole scorer såpass høyt i år (en framgang som er høyere enn både den kommunale og nasjonale framgangen) kunne også forutsees av dette kullets resultater på nasjonale prøver på 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn.

Flere faktorer

Feiring skole scoret også best av alle skolene i fjor. Da var det også 12 elever på trinnet.

– Er det noe som tilsier at for eksempel færre elever i en klasse vil gjøre det bedre? Få tettere oppfølgning?

– Det at Feiring skole ligger noe høyere enn det kommunale snittet også de siste årene er nok påvirket av flere faktorer, hvor en av dem nok kan være tettere oppfølging av hver enkelt elev. Når det er få elever, vil de i snitt få mer tid med læreren, noe som er viktig for utvikling av relasjon, trygghet, selvtillit og læringsresultater. Det er imidlertid lite forskning som sier noe om at små klasser i seg selv har innvirkning på læringsresultatene, svarer Haugli.

Morten Fallet Haugli er leder i Utdanningsforbundet i Eidsvoll

Dyktige

Lederen forteller at det er flere faktorer som påvirker læring.

– Vi vet at det er svært mange faktorer som påvirker læring, og det er ikke nødvendigvis de samme faktorene for samtlige elever. Dette er temaer som også berøres av pedagogisk grunnsyn og forståelse, så vel som utdanningspolitiske ordskifter og selvsagt hvordan kommunene og skolene driver pedagogisk utviklingsarbeid og bygger profesjonsfellesskap innad i organisasjonen på flere nivå. Altså helt fra enkelte trinn på en skole, via hver enkelt skole og på tvers av skoler til det kommunale profesjonsfellesskapet i Eidsvollskolen, sier Haugli.

Han har full tro på dem som arbeider på skolene i dag.

– Eidsvollskolen bør ha som mål å forbedre resultatene over tid, men veien dit er full av store og viktige spørsmål, felles kompetansebygging og evnen til å utnytte hele potensialet til både elever, lærere og skoleledere til det fulle. Det er dyktige og godt kvalifisert personale i skolen vår.