Det ble stormende jubel -og noen gledestårer- da elevbandet Celebration Brew debuterte under den offisielle åpningen av Feiring videregående skole i går.

Det ferske bandet framførte låta «Who knew» av Pink. Nei, hvem skulle trodd? Det er ikke mer enn noen uker siden de møttes for første gang, både ansatte og elever ved den nyoppstartede Feiring videregående skole. I går fikk de inviterte gjestene se en skole i full gang med å levere på sitt viktige oppdrag: læring og mestring for ungdom som har møtt noen skjær i sjøen.

Elevbandet «Celebration Brew», med hjelp fra miljøterapeut Thor-Arne Weie Oddli (nr 3 f.v) debuterte under den offisielle åpningen av skolen.

-Flott skole i flotte omgivelser

Omgitt av ballonger og papirblomster laget av elevene, klippet Anja Johansen (V), statssekretær i Kunnskapsdepartementet snora. -Dette er en flott skole i flotte omgivelser. Det er inspirerende å høre hvordan dere driver skole, det gir oss viktige innspill til politiske prosesser, sa Johansen. Hun hilste fra Kunnskapsminister Guri Melby (V) som ikke kunne være til stede, men som har vært en viktig pådriver for skolen.

Statssekretær Anja Johansen (V) sto for den offisielle åpningen.

I salen satt også ordfører John Erik Vika og representanter for Utdanning- og Forskningskomiteen på Stortinget, blant annet leder Roy Steffensen (FrP). -Jeg slet selv med å komme meg gjennom videregående. Denne erfaringen har vært en drivkraft for meg i hele mitt politiske liv, og har bidratt til at jeg har stått på for å få på plass en skole som Feiring vgs, fortalte Steffensen.

-Vi skal produsere verdifulle originaler

Skoles eies av stiftelsen Krokeide, en non-profit stiftelse som også eier Krokeide videregående skole i Bergen. Skolen kan vise til gode resultater. Styreleder Trond Solvang har i mange år jobbet med planene om en etablering av et tilsvarende tilbud på Østlandet. Han hadde mange å takke for innsatsen fram mot denne dagen, men i sin tale valgte han å spesielt henvende seg til de 67 hovedpersonene, nemlig elevene som har valgt Feiring videregående skole. -Du som elev være trygg på at du ikke går alene. Vi driver med dette fordi du skal lykkes. Dette er ingen bakgårdsbedrift som lager bleke kopier, vi skal produsere verdifulle originaler, sa Solvang, som også takket bygda for å ha tatt så godt i mot skolen.

Bygda ønsker dere velkommen!

-Om det ikke var for Covid-19, hadde nok et hundretalls feiringer møtt opp i dag for å ønske dere velkommen, sa Feiringminister Torbjørn Ellingsen i sin tale fra bygda. Han har selv vært sterkt involvert i prosessen med etableringen av skolen. Han har sett mye entusiasme og dugnadsvilje hos sambygdingene. -På dugnadene har vi sett folk i alderen 14 år til godt over 80. De har vasket og støvsuget, snekret vegger og stekt vafler, og da hyblene skulle klargjøres for bildetagning, dro noen hjem for å hente passende interiør, fortalte ministeren, som la til at han til og med har hjulpet et par eldre sambygdinger med å komme seg på Facebook, ene og alene fordi de vil følge med på utviklingen av skolen.

Feiringminister Torbjørn Ellingsen ønsket skolen velkommen til bygda.

-Ta det som et bevis på at dere er ønsket her hos oss. Vi håper skolen vil prege bygda og bygda også kan sette sitt preg på skolen, og at vi kan skape arenaer der vi får til ting i sammen. Velkommen til Feiring, avsluttet Feiringministeren.

Godt samhold og høy grad av aksept

-Ingen kjente hverandre før de kom hit i høst. Det er helt utrolig det samholdet vi har fått på så kort tid. Her er det høy grad av aksept, sier elevrådsleder Robin Marco Bakkehaug fra Eidsvoll. -Takk for muligheten vi er gitt, og takk for at dere står på for oss, sa han da han mottok blomster fra styreleder Solvang.

Etter taler og høytidelighet i gymsalen, ble det kakefeiring med Feiring-kake i vestibylen.

Kakefeiring med Feiringkake