Nå som Vy har lagt ned busstilbudet gjennom Feiring kan det passe med et lite tilbakeblikk på bussen i gamledager.

Odd Aarnes fra Feiring begynte som billettør på Skreiaruta i 1943. To år etter ble han sjåfør, og holdt koken bak rattet i 42 år, helt til i 1987. I boka «Historien om Buss-Olsen og Rubis», av Hans Fredrik Hansen, forteller Odds datter Eli at faren regnet ut at han i løpet av disse årene hadde kjørt en strekning tilsvarende 50 ganger rundt jorden ved ekvator.

Odd forteller i et intervju med Eidsvoll Blad at det i 1983 var ca. 100 – 150 passasjerer på hver tur.

-Men det var ikke noe mot den trafikk det var under krigen. Da var det overfylte busser hver dag. Det gikk jo ikke fort da, var vel en toppfart på 40 km/t, forteller han. I årboka til Rutebilnæringen kan man lese at Skreiaruta i 1950 hadde et samlet passasjerantall på 90 000, altså 250 passasjerer hver dag i gjennomsnitt.

Stabbe, alias Tom Stalsberg fra Eidsvoll, den gang ung journalist i Eidsvoll Ullensaker Blad, fikk være med Odd Aarnes på en jubileumstur tur/retur Eidsvoll-Skreia på 80-tallet. Vi har fått låne bildene han tok på denne turen.

Stalsberg skriver: «I dag er ikke ofte at en møter på en snekker som den gang. På blåbussen. Med sekk og pipe. Neste stopp: S-laget i Feiring. Og, forbi den nedlagte butikken, Hans Dahl. Og, godeste Odd loset oss stødig på trang vintervei, fram og tilbake med matpause og en kopp sterk kaffe, kokt på liten primus».

Odd Arnes ved Skreiabussen på Rubis (Rutebilstasjonen)
Matpause
Odd forteller i et intervju med Eidsvoll Blad at det i 1983, når dette bildet er tatt, var ca. 100 – 150 passasjerer på hver tur.
Odd ved bussen på Skreia.
Rak i ryggen og med stor konsentrasjon på vinterglatte veger.
Ingeborg Tofte var ofte passasjer på Skreiabussen.
Bussen på veg nordover, forbi Alnesgårdene i nord-Feiring.
Stopp på Feiring S-lag med levering av aviser.
Snekker Jon Stuldalen i velkjent stil, med pipa i munnen og redskap i sekken.
Passasjer på Skreiaruta.

ALLE FOTO: Tom Stalsberg

Kilder:

Tom Stalsberg

Historien om Buss-Olsen og Rubis 1929-1954, av Hans Fredrik Hansen